Frauenfeld 2011 mit VW Polo G40

Ambri 2010 mit VW Polo G40

Grenchen 2010 mit VW Polo G40

Reitnau 2010 mit VW Polo G40

Ulrichen 2010 mit VW Polo G40

Seewen 2010 mit dem alten VW Polo G40

Frauenfeld 2010 mit VW Polo G40

Seewen 09 mit Polo G40

Frauenfeld 09 mit Polo G40

Anneau du Rhin 09 mit meinem neu aufgebauten VW Polo G40